tursomentokig

Alla inlägg under maj 2013

Av Helena Lundbäck - 26 maj 2013 20:54

 

Rosorna i min trädgård, de blommade alla så mirakulöst förra sommaren. Som om de ville ge av sitt allra sista, allt de någonsin hade. Gammeldags rosor av olika sorter, buskar med 2,5 meter i diameter och en underbar Louise Odier som klättrade upp ett par meter på spaljen invid husväggen. Några har klarat sig, men många av dem ser helt döda ut i år. Jag undrar om de blommade ihjäl sig.


Men idag hittade jag nya skott vid marken på en av de, som jag trodde, helt döda rosorna. När jag klippt undan alla stickiga grenar, fanns där nytt liv. Vilken glädje.
 

Man får aldrig sluta hoppas!

ANNONS
Av Helena Lundbäck - 26 maj 2013 19:39

Om det nationellt har bestämts att bukhinnecanceroperationer ska utföras på fler ställen än ett, så måste kompetensen också finnas på varje ställe.


Men för att skaffa kompetensen och behärska metoden, måste kirurgerna lära sig. Och för att lära sig måste de träna. Frågan är bara hur de ska träna sig till denna kunskap och erfarenhet.


Som patient vill man ju inte vara "ett övningsobjekt" till en nybörjare på metoden, utan översyn av en kompetent och erfaren läkare som opererat länge med Sugarbakermetoden och känner till alla de varianter av metastaser och angrepp som kan visa sig och är beredd på de komplikationer och svårigheter som kan uppkomma.


Jag tror att vi alla patienter skulle känna oss trygga om man byggde upp ett system där erfarna specialister kunde lära ett fåtal nya specialister. Så att alla som sedan opererade verkligen var riktigt kunniga.


Och att man ständigt samarbetade för att nå bästa resultat. För patienternas skull!


Är det inte så man måste tänka?


Jag vet inte hur detta praktiskt skulle gå till, men om viljan är densamma för alla inblandade - att ge patienterna den bästa vården och rädda så många som möjligt - borde det gå att samarbeta och komma överens. Innan kompetensen finns, kan man inte låta bli att operera, eller bara välja ett fåtal att operera för att därefter låta resten vara. De patienter man inte hinner med eller har kompetens att klara, ska absolut remitteras för bedömning och om möjligt operation hos Uppsala Cancer Clinic, UCC, där kompetensen finns.


Så tycker jag att det måste vara. Ingen ska behöva gå orolig och vänta och bli lämnad åt sitt öde, om en operation är möjlig.ANNONS
Av Helena Lundbäck - 24 maj 2013 21:53

Nu skriver jag ett långt (men viktigt) inlägg. För min egen del har jag behov av att försöka sammanfatta vad som egentligen hänt (eller inte hänt) med det samarbete politikerna velat åstadkomma mellan Uppsala Akademiska sjukhus (UAS) och Uppsala Cancer Clinic (UCC). Det är så osannolikt och galet, att tankarna går till en saga.


Fortfarande får inga patienter med bukhinnecancer i Uppsala läns landsting, den vård de har rätt till! Och det gör mig och många andra förtvivlade. Politiker och sjukhusledning tar tid på sig. Vad vill de egentligen?

Och bojkotten mot UCC har spritt sig även till Stockholm. Patienter som behöver vård där blir även de förvägrade remiss till UCC, där kompetensen finns. Hur gick detta till?


Detta är mitt försök att sammanfatta. Om ni som är mer insatta vill korrigera min sammanfattning, är ni välkomna att kommentera och korrigera! Jag är tacksam för er hjälp. Jag har hämtat uppgifterna från inläggen på min blogg under kategorierna "Media" och "Uppsala Cancer Clinic".Här är det senaste årets händelser i frågan, så som jag förstått dem:Sagan om våra politiker som tråcklar och tråcklar ...

Nästa lördag?  Eller nästa? Bidde det ingenting, mäster skräddare?

Den som väntar på att hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsala läns landsting ska hålla sina löften och prioritera de frågor som de sagt att de ska prioritera, får ingen utdelning. Ingen rock, inga byxor, inte ens en tummetott.

Under våren 2012 berättade kirurgen och docenten Haile Mahteme och hans team på Akademiska sjukhuset, att de efter flera år av påpekanden och önskemål till sjukhusledningen, tröttnat på att inte få tillräckligt med opererationstider till de bukhinnecancersjuka patienter som stod i kö för Hipec-operation enligt Sugarbakermetoden.


De tröttnade på att se patienterna dö i kön

De bestämde sig för att öppna en egen klinik där de kunde rädda fler än vad de fått utrymme för på Akademiska sjukhuset. Sagt och gjort. I augusti 2012 öppnades det specialanpassade Uppsala Cancer Clinic – UCC – som kunde ta emot köande patienter från hela landet. Med ny utrustning, ett erfaret team och norra Europas skickligaste kirurg inom området, kunde man från start köra igång med de avancerade operationerna. Patient efter patient gavs nu chansen att botas och leva vidare. Men från Akademiska sjukhuset ville man inte remittera sina sjuka till kliniken. Man ville ha verksamheten själva på universitetssjukhuset. Med andra kirurger och inte samarbeta med UCC.


Sommaren 2012

Jag skrev under sommaren en debattartikel i UNT (publicerad den 14/7 2012) där jag undrade hur landstinget tänkt lösa det för sina bukhinnecancersjuka.


” Ska jag och mina medpatienter stillatigande avvakta medan ni förhandlar och funderar och har semester och våra tumörer växer och vi köar för vår död? Eller kan ni äntligen skriva ett avtal så att vi patienter i Uppsala län, med cancer i buken, får en chans att opereras och kämpa vidare för att leva?”

http://www.unt.se/inc/print/cancersjuka-lamnas-at-sitt-ode-1794934-default.aspx
Men patienter från Uppsala remitterades inte till UCC och inget avtal mellan landstinget och UCC skrevs.  Argument från politiker och sjukhusledning för att inte remittera patienter till UCC var först att de måste säkerställa patientsäkerheten, sedan skyllde man helt enkelt på att det inte fanns något avtal och i september sa landstingsjuristen Jens Larsson att läkarvetenskapen har olika åsikter om operationsmetoden Nu skulle de "reda ut hur de ska hantera de här patienterna".


Inger Andreasson, onkolog och klinikchef i Västerås, menade att det var självklart att man skulle remittera till UCC. Hon skrev i UNT den 24/8 2012:


För att få komma till UCC krävs specialistremiss vilket alla klinikchefer i landet kan skriva. Man skriver en specialistremiss enligt riksavtal, vilket innebär att man gör detta för varje patient och på medicinska grunder. I Västmanland har vi skickat mellan fyra och sju patienter om året till UAS och Haile Mahteme och vi kommer givetvis att fortsättningsvis skicka dessa till UCC.”

http://www.unt.se/debattspecial/sjalvklart-att-remittera-till-ucc-1824526.aspx


Bukhinnecancersjuka i Uppsala län fick snällt betala sina operationer själva (upp mot en halv miljon kronor) om de tänkte överleva. Akademiska sjukhuset i Uppsala – UAS – hade ännu inte kompetensen själva och ville inte på några villkor remittera till UCC där kompetensen finns. Anna-Karin Klomp, Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, jobbade med att få fram ett vårdavtal och påstod också att det fanns en risk för att de skulle hamna i en rättsprocess om de remitterade till UCC utan avtal. Men intentionen var att få fram ett avtal.


”Jag hade önskat att den här frågan varit löst mycket tidigare ...”

”Att skapa avtal kring väldigt komplicerad vård, tar ju lite tid” sa Anna-Karin Klomp, i Upplandsnytt den 7/9 2012.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5261227Efter fortsatta skriverier och reportage i media, menade politikerna att de nu skulle se till att UAS och UCC samarbetade. Man behövde ju Haile Mahtemes exceptionella kompetens, men påstod samtidigt att UCC inte drevs "patientsäkert". En konsult hade tillsatts för att utreda UCCs patientsäkerhet och ta reda på om landstinget ändå skulle kunna teckna avtal med kliniken. Konsulten Anders Thulin kom fram till att avråda från avtal, för att läkarkompetensen var för låg på UCC. Utredaren ville ändå se ett framtida samarbete för att patienterna ska slippa vänta i onödan, läste vi i UNT. I UNT den 26/10 står vidare att läsa:


”Däremot rekommenderas landstinget ändå att börja samarbeta med UCC. Akademiska sjukhuset bedriver liknande cancervård som UCC och genom ett samarbete kan den gemensamma kompetensen tillvaratas, menar Anders Thulin som arbetar med nationell samordning av cancerfrågor vid Sveriges Kommuner och Landsting.

- Det vore dålig hushållning att bygga upp två parallella verksamheter, framhåller han.”
Anna-Karin Klomp säger att landstinget är mycket intresserat av att inleda ett samarbete med UCC och frågan ska tas upp i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i mitten av november.”

http://www.unt.se/uppsala/avrader-fran-cancerupphandling-1926957-default.aspxNovember

Ja, ja. Nu var målet satt till november. Under tiden fortsatte man på UCC att operera tre patienter varje vecka och ge intensivvård och eftervård åt dessa patienter. På Akademiska sjukhuset kunde man inte operera någon enligt denna metod men ville på inga villkor heller remittera vidare till UCC.


För att operera bukhinnecancersjuka med gott resultat, krävs en lång erfarenhet och stor skicklighet. Haile Mahteme är den mest kompetente och allmänt erkänd som norra Europas bäste kirurg på området. Inga andra kan ännu mäta sig med honom. Därför är det konstigt att hans klinik skulle undvikas p g a bristande patientsäkerhet, när det är han och hans team som har kompetensen. Detta reagerade också bland andra onkologen  Inger Andréasson på. I UNT den 7/11 skriver hon :


”Under många år har cancervården i Sverige legat bra till och det har gjorts många studier där man har tittat på prognos och överlevnad. Man har kommit fram till att kompetensen hos kirurgen är mycket avgörande för överlevnaden. ”


”Det är frågan om liv och död för dessa patienter som ofta är unga. Haile Matheme hör till världens ledande kirurger och innan någon annan i Sverige har motsvarande kompetens tar det flera år.
Vi kommer att fortsätta ha patienten i centrum och göra det bästa. Som läkare har man lovat att försöka ge bot och då kan inte en undermålig utredning tillsammans med politiker och sjukhusledning få oss att ändra ståndpunkt. Till alla inblandade vill jag säga: Skriv ett avtal och ta till vara den kompetens som finns i Uppsala!”

http://www.unt.se/debattspecial/utredning-utan-patienten-i-centrum-1947090.aspxUtredaren som Inger Andréasson syftar på, är alltså Anders Thulin(som för övrigt är gammal kollega till hälso- och sjukvårdsdirektören Annika Brehmer, sjukhusdirektör Lennart Persson och kirurgchefen Claes Juhlin.)


"Landstinget öppnar för samarbete" läser jag i Uppsala Nya Tidning, UNT den 15/11 2012. I artikeln går det också att läsa följande:


" - Jag vill inte att UCC ensidigt bygger verksamheten utan att det sker i samarbete med Akademiska sjukhuset. Akademiska behöver UCC:S kompetens. Jag vill inte säga hur ett samarbete ska se ut, men det pågår ett samtal med UCC, säger Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD)."

Enligt artikeln, skriven av Lennart Lindström, har också Anna-Karin Klomp sagt att hon hoppas på att ett avtal med UCC ska kunna nås innan jul.

http://www.unt.se/uppsala/landstinget-oppnar-for-samarbete-1959816.aspx


Och på TV4 Uppsala den 15/11, säger hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordföande, kristdemokraten Anna-Karin Klomp att Akademiska sjukhuset bör söka samarbete med privata Uppsala Cancer Clinic om operationer mot bukhinnecancer. Hon talar om att nyttja UCC:s kompetens tillsammans med UAS:s resurser.


Men samtalen mellan parterna havererar. I UNT den 15/12 läser vi att UCC:s vd, Susanne Svahn uttalat sig som följer:


” – Sjukhusledningen säger att det är juridiskt omöjligt att remittera sina patienter med bukhinnecancer till oss och att det bara kan bli frågan om det samarbete vi har i dag, säger hon.

Det innebär att UCC kan köpa tjänster som analyser, blodprodukter och patologi, samt helikopter- och flygtransporter från Akademiska. UCC:s personal kan också få arbeta extra på sjukhuset.

- Att det inte skulle gå att remittera patienter till oss är bara ett sätt att föra politikerna bakom ljuset. Akademiska har bestämt sig för att behålla vården i egen regi. Nu agerar enskilda tjänstemän för egen vinning. Det är så mycket prestige i den här frågan.”

I samma artikel står också bland annat att Lennart Persson, sjukhusdirektör vid Akademiska, har skött förhandlingarna med UCC och att han anser att sjukhuset inte kan tillmötesgå vårdföretagets krav.

" - Vi har varken möjlighet eller behov av att remittera patienter till UCC. Vi har följt den utredning som SKL:s utredare Anders Thulin gjort och som rekommenderar att avancerade canceroperationer av den här typen sker på ett universitetssjukhus, av patientsäkerhetsskäl. Dessutom har vi själva gjort fyra operationer i höst som gått bra, säger han.

UCC:s önskemål om att Akademiska sjukhuset ska ställa upp med konsulthjälp av olika specialister under jourtid, avancerad intensivvård vid multiorgansvikt och så kallad ecmo-behandling vid lung- och hjärtsvikt ser han som uteslutet.

- Vi har inte möjlighet att upprätthålla kapacitet för att omedelbart kunna ta emot patienter från UCC för intensivvård på Akademiska. Vi har däremot erbjudit UCC att genomföra sina operationer på Akademiska, säger Lennart Persson.”


Dold agenda?

Nu börjar det också hända fler oroväckande saker. Stockholm slutar remittera till UCC och hur det ska gå med samarbetet mellan Uppsala och UCC återstår att se. I artikeln berättas att Susanne Svahn, vd för UCC säger:


”Om tjänstemännen vägrar så måste väl politikerna besluta om att ett samarbetsavtal ska etableras. Det är ytterst politikerna som ansvarar för patientsäkerheten. De bukhinneoperationer som bedrivs vid Akademiska i dag är rena experimentverksamheten, säger hon.”

http://www.unt.se/uppsala/inget-samarbete-med-cancerklinik-2015987.aspxDen 17/12 fortsätter följetongen i media.  Nu ska konsulten bli medlare för att fixa avtal. I UNT läser vi att


"Konsult ska fixa avtal

Alliansen i landstinget tar in en konsult för att få till ett samarbetsavtal mellan UCC och Akademiska. Oppositionen rasar och kallar beslutet en "misstroendeförklaring" mot sjukhusledningen.

Beslutet togs av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sent på måndagen. SKL:s utredare Anders Thulin kommer att få konsultuppdraget. Anders Thulin var den som utvärderade vårdföretaget UCC:s operationer av bukhinnecancer som tidigare gjordes på Akademiska av UCC:s grundare cancerspecialisten Haile Mahteme.”

http://www.unt.se/uppsala/konsult-ska-fixa-avtal-2020397.aspx#kommenteraNytt år 2013 - blir det avtal i vår?

Det blir nytt år och fortfarande finns inget avtal. Patienter som är bukhinnecancersjuka och behöver opereras remitteras inte till UCC. Den 21/1 läser vi i UNT att nu planerar man att flytta UCC till UAS område.

http://www.unt.se/uppsala/cancerkliniken-kan-flyttas-till-akademiska-2234915.aspx


På TV4 Nyheterna i Uppsala, den 22/1 2013, uttalar sig Anna-Karin Klomp om anledningen till att lösningen dröjer så länge.

”Det finns säkert personliga motsättningar ….”

http://www.tv4play.se/program/nyheterna-uppsala?video_id=2262103


Och den 31/1 i TV4, hoppas hon att förhandlingarna ska vara klara i vår


Vad händer när en läkare blir patient?

Och nu har kirurgen Anders Holtz som arbetar på UAS blivit sjuk i bukhinnecancer. Han går ut i media med att han inte vill bli opererad på sitt eget sjukhus. Han vill bli opererad av specialisten Haile Mahteme på UCC, där den erkänt bästa vården finns.  Och eftersom han har råd att betala för sin operation själv, gör han det. Han vill självklart ha den bästa vård som finns och den finns ju bara fem minuter från UAS - på UCC. Men han menar att det är ett hån mot patienterna att vägra dem den vård de har rätt till. Han tycker att det är upprörande att tjockleken på plånboken ska avgöra om man får den vård man behöver. Han vill att UAS ledning och kirurgkliniken ska släppa på prestigen och börja remittera till UCC.


Onsdag den 30/1 i TV4:

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/tv4nyheterna-uppsala-0733-2266024


 

Så övergår januari i februari

Överläkare och professor Lars Påhlman har skrivit ett öppet brev till sjukhusdirektör Lennart Persson på Akademiska sjukhuset. Brevet behandlar situationen som uppstått mellan UAS och UCC, vilken lett till att patienter med peritonealcarcinos (=bukhinnecancer) försätts i en både besvärande och ovärdig situation. Så här avslutar han sitt brev:


"Det bästa vore förstås att återbörda Haile Mahtemes verksamhet till Akademiska sjukhusets lokaler. Om detta är möjligt vet jag ej och det får framtiden visa. Men ett är säkert och det är att Du och våra landstingstjänstemän och politiker spelar ett våldsamt högt spel, där insatsen är människoliv, och detta kan jag bara inte tyst åse utan att reagera. Som situationen är nu anser jag att vi på Akademiska sjukhuset har, med vårt agerande, passerat gränsen för läkares hederskodex, vilket är ett flagrant brott mot Helsingforsdeklarationen."


Se vad de sände i TV4, det första nyhetsinslaget i 19.14-sändningen, den 5/2:

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/tv4nyheterna-uppsala-1914-2270163Ovärdigt

Den 8/2 intervjuas professor Påhlman i UNT.  Påhlman menar det uppstått en ovärdig situation för bukhinnecancerpatienterna, då de inte kan få den bästa vården, i och med remissförbudet.


”Det får inte vara politiska eller personliga orsaker som gör att vi undanhåller patienterna god botbar vård.”


Och i brevet, som är offentligt, står det vidare:  


”Har hört rycktesvägen att vårt landsting ringt runt till alla landsting och mer eller mindre ”förbjudit” landstingen att skicka patienter till UCC. Stämmer detta är det ju mycket uppseendeväckande!”

http://www.unt.se/uppsala/akademiskas-remissvagran-kritiseras-2264379.aspx

 

Att läkarna Anders Holz och Lars Påhlman på varsina håll dessutom båda går ut offentligt och debatterar för att Uppsala läns (och hela landets) bukhinnepatienter behöver och har rätt till att få den bästa vården, d v s operation hos Uppsala Cancer Clinic, borde väl politiker och sjukhusledning ta till sig! Och båda läkarna menar att det gått för långt, när man inte remitterar till Mahteme. Att gränsen är överträdd. 


"Vi har passerat gränsen för läkarnas hederskodex och det är ett brott mot Helsingforsdeklarationen",

säger Lars Påhlman


Och Anders Holtz, i en mycket välformulerad artikel i UNT den 15 februari:


"Sjukhusledningen vid UAS – och landstingets politiker – lever i dag inte upp till god läkaretik. Jag föreslår att sjukhusledningen genast avslutar sin maktdemonstration mot UCC och låter kliniken ta hand om ­såväl C-läns patienter som patienter från övriga landsting med omedelbar verkan, i avvaktan på att en långsiktig lösning kan nås." 

http://www.unt.se/debatt/akademiska-asidosatter-lakaretiken-2277090.aspx


Tre som kan själva

Så plötsligt, som genom ett trollslag, fanns kompetensen på Akademiska sjukhuset också. Åtminstone påstod tre kirurger - Claes Juhlin, Wilhelm Graf och Urban Karlbom - det. "Kan själv ..." sa de från sandlådan och hade minsann inget behov att remittera sina patienter till UCC. De ville operera själva. Nu var saken ordnad. (Eller var den det?)


De tre kirurgerna på Akademiska sjukhuset skrev ett brev till sjukhusdirektören Lennart Persson. Tisdag den 19/2 2013 publiceras en debattartikel i UNT (- samma brev?) där de tre kirurgerna svarar på kritiken och farhågorna som bland andra professor Lars Påhlman och överäkare Anders Holtz uttryckt tidigare.


” Inga liv äventyras på Akademiska” heter debattartikeln från de tre. De hävdar i debattartikeln att de visst har kompetens, erfarenhet och kapacitet att ta hand om bukhinnecancerpatienter från såväl Uppsala län som sjukvårdsregionen ...

http://www.unt.se/debatt/inga-liv-aventyras-pa-akademiska-2284396.aspx


I papperstidningen finns också en artikel skriven av journalisten Lennart Lindström som berättar om samma sak.

http://www.unt.se/uppsala/kirurger-tillbakavisar-kritik-2283709.aspx


Vad ska man säga? Är det inte så att Akademiska sjukhusets erfarenhet av bukhinnecanceroperationer är från den långa tid när docent Haile Mahteme med sitt team utförde operationerna där? (Fram till sommaren 2012.) Det var väl ändå Mahteme som opererade över 650 patienter? Och det var väl han som var ansvarig och utbildad hos Sugarbaker i USA? Och det var väl han som haft doktorander vid Uppsala universitet och kontakter med andra universitet i Sverige och världen? Och det är väl han som sedan starten av UCC utfört över 70 operationer ytterligare. Så har jag förstått det. Ändå nämns inte det med ett ord. Istället skriver de tre kirurgerna att:


 "Av de tre universitetssjukhusen i Sverige är vi det med störst erfarenhet."

 

Att de tre kirurgerna är erfarna på andra typer av operationer betvivlar jag inte, men hur många bukhinnecanceroperationer med varma cellgifter har de utfört själva, undrar jag. Hur stor kunskap och efarenhet har de där?


Vi har inte sett vilka resultat de uppnått, hur många patienter de opererat och räddat livet på, men ryktet går att det inte gått så bra. Det är inte konstigt i så fall, eftersom denna typ av operation är oerhört avancerad och kräver yttersta skicklighet och lång erfarenhet.


Enligt en avhandling, Pseudomyxoma Peritonei, Aspects of Natural History, Learning Curve,Treatment Outcome and Prognostic Factors av HÅKAN ANDRÉASSON,  ska den som opererar själv ha över 200 antal HIpec- operationer bakom sig, för att resultatet av operationen ska bli optimalt. Haile Mahteme har gjort närmare 900 HIPEC-operationer.

 

Samtidigt på UCC

Under tiden fortsätter man att operera och vårda patienter från övriga landet på UCC. Med lyckat resultat! Haile Mahteme har lärt sig metoden i USA och har alltså opererat närmare 900 patienter och sedan UCC startade har man på den nya kliniken opererat över 100 patienter.


Den 24/2 skriver landstingsråd Ludvig Larsson (fp) i en insändare i UNT, att han kräver samarbete mellan UAS och UCC för patienternas skull.


” Jag kan inte finna mig i att människor hamnar i kläm på grund av sjukvårdsbyråkrati. För mig som liberal är det självklart att stå på individens sida i ett sådant läge. För Folkpartiet liberalerna är det också oacceptabelt att patienter ska betala ur egen ficka till följd av låsta förhandlingspositioner. Vi kräver en lösning i UCC-frågan.”


http://www.unt.se/debattspecial/samarbeta-med-cancerkliniken-2290183.aspx


Men tiden går och inget händer!

Vintern övergår i vår och snart har politikerna sommarsemester igen. Jag vet att patienter som vill ha vård på UCC,  från Uppsala och Stockholm, inte får remisser dit. Jag vet att deras vädjan tystas ner. Jag ser också att media har tappat intresset.


Den 3/3 läser jag följande på Upplandsnytts sida:

”Nu kan ett samarbete vara på gång mellan Uppsala Cancer Clinic, UCC, och Akademiska sjukhuset. Hälso- o sjukvårdsstyrelsens ordförande säger till UNT att förhandlingar pågår. Och det är en direktupphandling av bukhinneoperationer som skulle kunna vara lösningen.

Ett krav skulle i så fall vara att UCC flyttar till sjukhuset för att säkra eventuella komplikationer vid operationer.

Politikerna hoppas kunna fatta beslut i slutet av mars eller i april.

Styrelsen har beslutat att landstinget ska ta fram ett underlag för att kunna direktupphandla de bukhinneoperationer vid UCC som kan bli nödvändiga

Den rödgröna oppositionen är kritisk till en upphandling av UCC:s tjänster då man hänvisar till sjukhusledningens syn på att sjukhuset redan har den kompetens som efterfrågas.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5461209


April, april?

Samma dag (3/3) påstås i UNT att ”Dödläget kan lösas”. Anna-Karin Klomp intervjuas:


”Hon är övertygad om att förhandlingarna leder till ett avtal. Om den innebär att Akademiska lägger ner sina bukhinneoperationer är dock oklart.

- Det ingår i förhandlingarna. Tanken är att Akademiska och UCC ska ha ett nära samarbete. Samtidigt så måste vi kanske ha kompetensen kvar inom landstinget. UCC är ju ett privat företag som kan flytta sin verksamhet om de vill. Men hur det här ska organiseras vet jag inte idag, säger Anna-Karin Klomp.
Den rödgröna oppositionen är kritisk till upphandling.

- Sjukhusdirektör Lennart Persson sade under den föredragning vi haft att Akademiska inte har behov av att handla upp. Akademiska har full kompetens att klara operationerna säger deras experter. Utifrån det perspektivet så ser jag inte behov av att handla upp, säger landstingsrådet Johan Edstav (MP).


UCC:s kirurgi anses ju vara bättre än den patienterna kan få på Akademiska?

- Vissa anser det, andra inte. Vi som lekmän måste ju förlita oss på sjukhusledningen och den kompetens som finns på Akademiska, annars underkänner vi ju dem och det är det som Alliansen gör om de börjar direktupphandla, säger Johan Edstrav.
UCC är i dagsläget sparsamma med kommentarer. Bolagets vd, Susanna Svahn, säger dock att förhandlingarna sker i god anda.
Politikerna hoppas kunna ta beslut om upphandling i slutet av mars eller senast i slutet av april.”

http://www.unt.se/uppsala/dodlaget-kan-losas-2303518.aspx

 

Dålig PR

Den 7/3 skriver folkpartisten och riksdagsledamoten  Ismail Kamil i UNT, att UCC-affären ger Akademiska dålig PR.


”Cancerpatienter från Uppsala län måste få lika bra vård som patienter från andra län. Därför måste Akademiska remittera till UCC, skriver riksdagsledamoten Ismail Kamil (FP) i en insändare”

http://www.unt.se/debattspecial/ucc-affaren-ger-akademiska-dalig-pr-2311011.aspx


Men ingenting tycks bekomma politikerna i landstinget och sjukhusledningen. Ingen vågar besluta att patienterna ska sättas i första rummet. Kanske går det inte att besluta? Kanske är det oppositionen som vägrar genomföra besluten?

 

Nya försök till avtal, men vad händer?

Den 25 mars beslutade så Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsalalandstinget att anslå 250 000 kronor till att anlita en konsult som ska försöka nå ett avtal mellan landstinget och Uppsala Cancer Clinic, UCC.


”Målet är att avtalet ska nås inom en månad, så att landstinget därefter ska kunna direktupphandla operationer av bukhinnecancer från UCC. Den rödgröna oppositionen var emot beslutet, och Miljöpartiets Johan Edstav säger att ett framtvingat avtal mot sjukhusledningens vilja innebär en misstroendeförklaring molt sjukhusledningen och de läkare på Akademiska som utför dessa operationer i dag.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5485022


Men ingenting ska gå snabbt. Det verkar banne mig hopplöst! Frågan som skulle vara prioriterad är tydligt oprioriterad.


Bukhinnecancersjuka i vårt län får fortfarande inte tillgång till den bästa vården, fast den finns i Uppsala. Ska de istället bli bortglömda i någon seg utredning och lämnas åt sitt öde med växande tumörer tills döden tar dem? Är bukhinnecancersjuka i Uppsala inte värda att bli botade?


Från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte den 29/4:


"Rapport om bukhinnecanceroperationer. Diskussionerna mellan landstinget och Uppsala Cancer Clinic om ett samarbete fortsätter. Det framgår av en lägesrapport som lämnades till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Den fråga som utreds är om det går att inrymma UCC:s verksamhet i lokaler inom Akademiska sjukhusets område. UCC har lämnat en kravspecifikation angående lokalerna. En projektledare ska få i uppdrag att bland annat ta fram förslag på lokaler. Denna projektledare är ännu inte utsedd.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ta upp frågan om att direktupphandla bukhinnecanceroperationer igen när det finns en avsiktsförklaring upprättad mellan landstinget och UCC.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och ansåg att ärendet om direktupphandling ska avbrytas.

(FP) lämnade ett särskilt yttrande."

http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Uppsnabbat/Uppsnabbat-2013/Uppsnabbat-landstings--och-halso--och-sjukvardsstyrelsen-29-april/Ingen projektledare utsedd den 29/4 alltså och när jag skriver detta den 24/5 har inte ett ord hörts vidare i frågan. Är det så att såväl politikerna som sjukhusledningen på Akademiska sjukhuset struntar i om bukhinnecancerpatienterna får leva eller inte?Om lördag?

När blir samarbetet av mäster skräddare? Om lördag! Om lördag?  Nej. Årstider kommer och går. Patienterna från vårt län lämnas i sticket.


Adjö då mäster skräddare ....

Av Helena Lundbäck - 24 maj 2013 15:25

Det är svårt att veta hur man ska hjälpa den som fått cancer. Hur man förhåller sig, lyssnar, står bredvid, pratar, finns där. Här är en liten film från Ung Cancer, om hur det kan kännas att ha fått cancerbesked.

Lämna mig inte!

Av Helena Lundbäck - 19 maj 2013 22:10

"Mellan hägg och syren" - det är så vackert nu. Som i psalmerna från barndomens skolavslutningar, tar grönskan ett allt starkare grepp om naturen för var dag och det sker under mitt framför ögonen på oss, när livet återvänder.

Jag tänker på att det skulle lika gärna kunnat vara begravning. Men tack vare skickliga kirurger och god vård och omsorg, fick jag vara med ännu en vår och se våren bli till sommar. Och jag ser det så tydligt! Med mina ögon känsliga för grönt. Det sker under. Livet är förunderligt och jag gläds åt att jag har det kvar.

Av Helena Lundbäck - 16 maj 2013 12:37

Kaffeångor från rosteriet. Maskinbuller och skränande måsar, luften frisk och morgonsval och solen i ansiktet, när jag går perrongen fram i riktning mot jobbet. Just i detta ögonblick brukar lyckokänslan infinna sig. Nu är jag alldeles för trött. Trött ända in i själen, som om all kraft verkligen hade runnit ur mig och tiden inte längre fanns.

Märkligt vindstilla. Spänt i vadmusklerna efter springturen uppför trapporna. Solen i ryggen och kroppen minns barrdoft, trots att underlaget är den hårda perrongen. Jag är nöjd med arbetsdagen, men glad att få åka hem. Det är tid för vila. Jag behöver ta igen mig och hitta tillbaka till balansen.

Igår ringde jag till Akademiska sjukhuset för att höra var svaren på blodproven som togs i början på månaden, tagit vägen. Sköterskan var förvånad att jag ännu inte fått svar ... Jag är luttrad. Hur som helst var alla tumörmarkörer inom normalvärdena, sa hon.

Jag kan andas ut. Än så länge håller kroppen uppe sitt motstånd mot cancern. Nästa provtagning och röntgen är planerad till slutet av sommaren.

Av Helena Lundbäck - 14 maj 2013 22:30

Att bli sjuk i spridd bukhinnecancer, är en mycket farlig historia. Men det finns hjälp att få. Den kan gå att behandla! Man kan få en chans att bli frisk. Många sjukhus vet det och skickar därför sina patienter till den specialistklinik som så lyckosamt behandlar många sjuka - UCC - Uppsala Cancer Clinic. Men vissa sjukhus låter bli att remittera dit. Bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Jag önskar att jag hade något roligare att berätta, till exempel att de landsting som hittills inte remitterat bukhinnecancerpatienter till Uppsala Cancer Clinic, nu ändrat sig och börjat remittera. Jag önskar att jag kunde säga att nu får alla den bästa hjälp som går att få. Jag önskar att jag fick skriva att nu kommer ingen sjuk i kläm längre och ingen glöms bort ...

Men istället kan jag konstatera att hela debatten i frågan om rätten till vård för cancersjuka tystnat. Och mediabevakningen! Nu har vi glömt bort att bukhinnecancersjuka i vissa län inte får chans att botas och leva vidare. Nu pratar ingen längre om dem som inte får någon operation och specialistbehandling hos det skickliga teamet på UCC, som kanske skulle kunnat hjälpa dem. Därför att politiker och media tröttnat på frågan. Därför att pengar och prestige styr. Därför att de styrande inte tycker att alla ska få vård. Eller vad beror det på?

Och ändå insjuknar människor hela tiden! Hur kan vi se på utan att göra något? Hur kan politikerna låta detta ske? Vad ska vi nu göra? Hur får vi en förändring?

Låt ingen lida och dö i onödan när det finns hjälp att få!

Presentation

In another language

Sök i bloggen

Kategorier

Länkar

Arkiv

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2013 >>>

Tidigare år

Senaste inläggen

RSS

Följ bloggen

Följ tursomentokig med Blogkeen
Följ tursomentokig med Bloglovin'

Besöksstatistik

Fråga mig

16 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se